சிலைகள் பேசும் சரிதம்

25 மார்ச்

படக்கவிதை

படக்கவிதைப் போட்டி-5 க்கு நாம் அனுப்பிய கவிதை

காவியம் போல வாழ்ந்திருக்க
       கருத்தில் ஒன்றாய் சேர்ந்திருந்தோம்
தீவிர மாகக் காதலித்தோம்
       திருப்ப மாகிடச் சிலையானோம்
ஆவிதான் பிரிந்து விட்டாலும்
       அருகில் ஒன்றாய் சேர்ந்திருப்போம்
பாவினில் வடித்து வென்றிடுவான்
       பழனிச் சாமி நம்கதையை
 
பார்புகழ் வேந்தன் செல்வியிவள்
       பயிற்று வித்த புலவன்யான்
கூர்மதி என்மேல் காதலானாள்
       கொற்ற வன்தான் கோபமானான்
வேர்விடும் காதல் உணர்வைநீ
       விதைத்த குற்றம் பெரிதென்றான்
ஊர்அது முன்உன் சிரம்வெட்ட
       உத்தர விட்டேன் என்றுரைத்தான்
 
காலம் கடந்தும் உயிர்வாழும்
       கவிஞன் படைப்புத் தவறென்றால்
மாலதி மாத வம்படைத்த
       மகாத்மா பவபூ தியோடுகவி
காளிதா சன்கல் லறைதோண்டி
       கழுவி லேற்று என்றுரைத்தேன்
வாலிபக் காதல் குற்றமெனில்
       வலிய மாய்வேன் நானுமென்றாள்
 
மகளை இழக்க மனமின்றி
       மணம்தான் எமக்கு செய்வித்தான்
சுகவாழ் வுநிலைத் திடவில்லை
       சூழ்ச்சி வலைக்குப் பலியானோம்
சனங்கள் விரும்பும் இளவரசி
       சவமா னதுபொ  றுக்காமல்
மனம்கொ தித்த மக்களெல்லாம்
       மன்னன் அரசைத் துறந்தார்கள்
 
தீயினில் இட்ட மெழுகைப்போல்
       துவண்ட தந்த சாம்ராஜ்யம்
கோயிலில் இருக்கும் சிற்பம்போல்
       குடிகள் அமைத்த சிலையானோம்
நீயிறந் தாலும் மெய்க்காதல்
       நிலைத்தி ருக்கும் என்பதாக
ஆயிரம் ஆண்டு கடந்துமிங்கு
       அன்பின் உருவாய் நிலையானோம்
நன்றி: வல்லமை மின்னிதழ்
Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: